Gammalt billede

Her ser vi’n Øystein poserer stolt foran høgbrua. Bilde er frå flommen i 1962. Lite visste’n da at han skulle bli en habil Panterkjører i vaksen alder. Vi etterlyser fleir gamle billeder frå by’n. Sett igong å bla i gamle album!

Uidentifisert objekt oppservert

En turgåer oppdaga i dag noe mystisk da’n sku krysse tjenne. Bort’ve utløpet tæll gørrelva mot Hølan så’n no som lå langflatt. Ved nærmere studdering (uttas å ense selvfølgelig) ser det ut som pælsen tå et slags dyr. Men å er det? Det måler cirka 35 ganger 20 tommer. Det ligner itte på no anna … Les mer