Mutert gropersnok eller hva?

Det er ikke til å ta feil av. På tross av et relativt uklart bilde kan vi med sikkerhet slå fast hva det her er snakk om.Tegn som vrengte grønne auer, dårlig tel å forflytte seg i ulendt terreng, holder seg langs vegen i nærheten ta kjennet. Alt tyder på at turgåeren her har vært … Les mer Mutert gropersnok eller hva?