Telsvar angående terrorangrep på Harethon Gaard

Telsvar angående terrorangrep på Harethon Gaard. At åres drift tå eiendommen har noen sammenheng med det omtalte terrorangrepe,vil grunneier’n bestemt avvise. Å bli uthengt i et tå landest tyngste nyhetsorgan som medansvarlig i saken, tar grunneier’n sterk avstand frå. At bestyrer’n bedriver innport på tverrs tå karantenebestemmelsæ, må bestyrer’n sjøl ta ansvar for. Etter det … Les mer Telsvar angående terrorangrep på Harethon Gaard