Terrorangrep på Harathon Gaard!

Innfløttere kan væra skumle følk, detta har Skogbestyrer’n på Harathon fått erfare idag. For det fyste har grunneier’n på østre del’n bestemt seg for å itte så te jorda i år. Det er så seint her oppe, at sea gaupa hadde tie plogen, fekk’n itte montert denna foran skjærabordet på tresker’n. Med detta i bakhuet såg’n … Les mer

Nye innfløttere

Det har den seineste tia fløtt inn både bankfølk, datafølk og kunstnere i by’n. Sjør om kulelagra i rullgardinene nesten har varmskøri seg, så har vi ennå itte vøri kar om å skaffe nok informasjon om dessa følka. Men te publikum kan vi bare si : Vi arber me saken! Vi gir oss itte før … Les mer