Gammalt billede

Her ser vi’n Øystein poserer stolt foran høgbrua. Bilde er frå flommen i 1962. Lite visste’n da at han skulle bli en habil Panterkjører i vaksen alder. Vi etterlyser fleir gamle billeder frå by’n. Sett igong å bla i gamle album!

Infrastrukturen lamma igjen

Igjen er by’n avskøri frå omverden, ihvertfall på østsia. Himmelen lekker som ei sil, og da blir Holmenbyen (som egentlig har vøri en holme) delvis lagt under vatten. Det står tæll og me å trøkker oppunder bed’huse. Men der har dom vøri lure og snekre igjen sånn at vattnet kan godgjøra seg årntli under gølve. … Les mer

Ukjent norgesmester i by’n

Snørrjøssmesterskap OJ Stokkebekk

Det er me stor stolthet at vi presangterer en norgesmester bosett her i by’n. Han fløtte inn i sommar, hoppes me ett kjent kunstnerkvinnfølk som er så lendi dår’n tæll å kjøre at ho kan oppserveres i grøfta mellom svingen og spellhæv stadi menings. Det som fysst så ut tæll å være en rolig beskjeden … Les mer